Мастер предмети Истражив. у социологији сп. Извештај са предавања „Спортско новинарство некад и сад“