Мастер предмети Истражив. у социологији сп. Најава предавања „Изненадна смрт спортиста“