Мастер предмети Истражив. у социологији сп. Извештај са предавања „Изненадна смрт спортиста“