Мастер предмети Истражив. у социологији сп. Извештај са наставе 2022/2023. МАС, Истраживања у социологији спорта