Пријемни испит Прелиминарне ранг листе ОАС и ОСС 2018/19.