Пријемни испит Прелиминарне ранг листе ОАС и ОСС II рок 2018/19.