Упис 2019/20. Испит 2019/20. Извештај о Дану отворених врата – 11.5.2019. године