Упис 2020/21. Пријемни испит 2020/21. Посебни случајеви уписа на студијски програм основних академских студија у шк. 2020/21. години- упис без полагања испита за проверу склоности и способности – пријемни испит