Вести Докторске студије Одлука и Извештај комисије о прегледу и оцени докторске дисертације студента докторских академских студија Ивана Маровића