Вести Вести и догађаји Поступак за подношење молбе-захтева за продужетак рока за завршетак студија и упис у шк.2019/20. годину за студенте на свим студијским програмима који се спроводе на факултету спорта и физичког васпитања