Вести Вести и догађаји Оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп стана Задужбине Ђоке Влајковића