Obaveštenje o terminu elektronske prijave ispita IV-2020/21. Štampa
Ispitni rokovi
utorak, 06 april 2021 13:11
PRIJAVA ISPITA ZA APRILSKI ISPITNI ROK ŠK. 2020/21. GODINE VRŠI SE ISKLjUČIVO ELEKTRONSKIM PUTEM
(odnosi se na studente svih nivoa studija koji imaju korisnički nalog u e-student aplikaciji)

 

U APRILSKOM ROKU MOGU SE PRIJAVLjIVATI I POLAGATI JEDNOSEMESTRALNI ISPITI IZ JESENjEG SEMESTRA. (Iz Zakona o visokom obrazovanju;Pravilnika o polanjanju ispitai ocenjivanju na ispituFSFV- Ispitni rokovi i način polaganja ispita : „Student polaže ispit neposredno po okončanju nastave iz tog predmeta, a najkasnije do početka nastave tog predmeta u narednoj školskoj godini jednom od jezika na kojima se nastava izvodila na. „)

VAŽNO ! PRIJAVA ISPITA OBAVEZNA JE I ZA STUDENTE KOJI NAMERAVAJU DA IZAĐU NA POLAGANjE SAMO PRAKTIČNOG DELA ISPITA a prema Odluci Nastavno naučnog veća od 29.01.2021.g. br.02-200/20-1)

Elektronska prijava ispita otvorena je od 19.04.2021.g. do 23.04.2021.g.

VAŽNO UPOZORENjE!!! (sve u cilju zaštite zdravlja u uslovima proglašene epidemije COVID-19)
Ukoliko student, iz nekog razloga, ne može da izvrši elektronsku prijavu ispita može se obratiti studentskoj službi ISKLjUČIVO na e/mail adresu Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli od 19. do 23.04.2021. u vremenu od 09.00 do 14.00 časova.
OBRAĆANjA POSLE TOG VREMENA NEĆE BITI PRIHVAĆENA JER SE TADA ZAVRŠAVA RADNO VREME STUDENTSKE SLUŽBE.

  • Zato što pre i dobro proverite na vašem korisničkom nalogu da li su vam evidentirane sve uplate školarine zaključno sa 01.04.2021.kako biste neometano i u roku mogli da izvršite elektronsko prijavljivanje ispita
  • Studenti su u obavezi da provere u svom korisničkom nalogu i da li su im upisane ocene položenih ispita iz prethodnog roka. Ukoliko ocena nije uneta, obratiti se studentskoj službi.

Na osnovu odluke dekanata FSFV 02-br.148/21-1od 25. januara 2021. godine, studenti svih nivoa i vrsta studija oslobađaju se plaćanja prve četiri prijave ispita, bez obzira da li su upisani u statusu budžetskog ili samofinansirajućeg studenta. Peto i svako naredno prijavljivanje ispita plaća se po cenovniku Fakulteta 1000 dinara po ispitu.

Podsetnik:
SREDSTVA KOJIMA STUDENTI RASPOLAŽU NA SVOJIM KREDITIMA U OKVIRU E-STUDENT APLIKACIJE MOGU KORISTITI SAMO ZA PLAĆANjE RATA ŠKOLARINE I PRIJAVE ISPITA.

UPLATE PO OSNOVI ZADUŽENjA DOSPELIH RATA ŠKOLARINE KAO I IZNOSA 1000,00 DIN. ZA PETU I SVAKU NAREDNU PRIJAVU PO ISPITU MORAJU BITI BLAGOVREMENO IZMIRENE.

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita putem korisničkog naloga studenta:

  1. Pre nego što student želi da prijavi ispit, potrebno je da na svom kreditu u okviru e-student aplikacije ima dovoljnu količinu sredstava za plaćanje. Ukoliko student nema dovoljnu količinu sredstava, potrebno je da istu prethodno uplati nekoliko dana ranije, preporučuje se minimum 4 radna dana). Sredstva se mogu uplatiti u bilo kojoj banci ili pošti.
  2. U okviru opcije Školarine i Uplate, student može da proveri sve informacije: primalac, šifra plaćanja, žiro račun fakulteta, model i poziv na broj, radi ispravnog popunjavanja opšte uplatnice.
  3. Svaki student ima svoj jedinstveni poziv na broj. Uz poziv na broj vrlo je važno da student ne zaboravi da popuni polje BROJ MODELA (97), da ne bi dolazilo do problema oko evidencije uplate i ažuriranja stanja kredita na e-student aplikaciji.

Detaljne informacije o načinu korišćenja studentskog servisa studenti mogu videti na sajtu Fakulteta, link Dokumenti / Prijave, formulari i uputstva-UPUTSTVO ZA RAD STUDENTSKIH SEVISA.

STARI NASTAVNI PLAN OAS (studenti upisani 2005. i ranije)
O B A V E Š T E Nj E
PRIJAVA ISPITA ZA APRILSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2020/2021. GODINE u periodu od 19.04. do 23.04.2021.

 

Studenti koji studiraju po starom nastavnom planu (upisani šk. 2005/2006. godine i ranije), prijavu ispita za APRILSKI ISPITNI ROK mogu obaviti tako što će kontaktirati referenta Gordanu Zeković na e-mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli ili pozivom na broj telefona 3531-089, u vremenu od 09.00 do 14.00 časova.

Referentu ćete poslati uplatnicu putem e-mail i on će Vam prijaviti ispit, da ne biste dolazili na fakultet. (Sve u cilju zaštite zdravlja od COVID-19).

 Zvanična obaveštenja studentske službe/dokumentacija koja prati Vest:


 povratak na sadržaj  Ispitni rokovi