Master predmeti Istraživanja u sociologiji sp. Извештај са предавања „Социолошко-историјска истраживања у спорту“