Nastavnici i saradnici Štampa

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu ima dvadeset i dva redovna profesora, šesnaest vanrednih profesora, dvanaest docenata, sedam asistenata i jednog saradnika u nastavi. Trenutno nema angažovanih saradnika na projektima.

Redovni profesori
1. Dr Aleksandar Janković 9. Dr Duško Ilić 17. Dr Robert Ropret
2. Dr Aleksandar Nedeljković 10. Dr Zoran Valdevit 18. Dr Sanja Mandarić
3. Dr Branislav Jevtić 11. Dr Ivana Milanović 19. Dr Saša Jakovljević
4. Dr Goran Kasum 12. Dr Irina Juhas 20. Dr Slađana Mijatović
5. Dr Goran Nešić 13. Dr Marija Macura 21. Dr Snežana Radisavljević Janić
6. Dr Dejan Suzović 14. Dr Marina Đorđević-Nikić 22. Dr Stanimir Stojiljković
7. Dr Dragan Mirkov 15. Dr Nenad Janković    
8. Dr Dušan Mitić 16. Dr Milivoj Dopsaj    
Vanredni profesori
1. Dr Ana Vesković 7. Dr Goran Prebeg 13. Dr Milan Matić
2. Dr Ana Orlić 8. Dr Darko Mitrović 14. Dr Milinko Dabović
3. Dr Bojan Leontijević 9. Dr Željko Rajković 15. Dr Miloš Mudrić
4. Dr Branka Savović 10. Dr Zoran Pajić 16. Dr Sandra Radenović
5. Dr Vladimir Ilić 11. Dr Igor Ranisavljev    
6. Dr Vladimir Mrdaković 12. Dr Lidija Moskovljević    
Docenti
1. Dr Aleksandra Popović 5. Dr Zoran Bratuša 9. Dr Nikola Majstorović
2. Dr Branka Marković 6. Dr Marko Ćosić 10. Dr Olivera Knežević
3. Dr Vladimir Miletić 7. Dr Milan Petronijević 11. Dr Radivoj Mandić
4. Dr Gordana Vekarić 8. Dr Miloš Marković 12. Dr Slobodanka Dobrijević
Asistenti
1. Dr Vladimir Milošević 4. Marija Čolić 7. Sonja Kocić Pajić
2. Iva Bubanja 5. Marko Erak  
3. Lazar Tomić 6. Dr med. Sanja Mirković  
Saradnici u nastavi
Saradnici na projektu
Trenutno nema angažovanih saradnika na projektima
Nastavnici ranijih peioda

 

Poslednje ažurirano subota, 13 novembar 2021 09:45