Konkurs za sufinansiranje praktične nastave TIM skijanja 2016/17. Štampa
Studentski parlament
četvrtak, 24 novembar 2016 15:32

Studentski parlament raspisuje konkurs za studente koji polažu praktičnu nastavu TIM Skijanja na Kopaoniku za školsku 2016/17. godinu. (Konkurs je namenjen studentima koji su u teškoj finansijskoj situaciji). Studentski parlament će sufinasirati 8 studenata sa 50% od ukupne cene. Prednost će imati studenti bez roditelja, ili sa jednim roditeljem, kao i studenti razvedenih roditelja. Potrebna dokumentacija:

  • Potvrda o smrti člana porodice (izvod iz matične knjige umrlih);
  • Potvrda razvedenih roditelja;
  • Potvrda o prosečnom primanju po članu porodice (overena u Opštini - Ova potvrda je obavezna za konkurs);

Potrebnu dokumentaciju dostaviti kovertirano u arhivi fakulteta i naznačiti sa tekstom "Studentski parlament, konkurs za sufinansiranje praktične nastave TIM skijanja 2016/17.". Nepotpuna dokumentacija se neće razmatrati! Konkurs se završava 02.12.2016. godine.